Upravljanje z naseljem Bučanje na otoku Lošinj

Upravnik naselja, PSK d.o.o. Nerezine, ima redno zaposlene različnih profilov, ki opravljajo storitve za lastnike počitniških enot in goste naselja. V letnem času pa zaposli še delavce za sezonska opravila kakor tudi študente.

PSK d.o.o. Nerezine v celoti upravlja z naseljem. Redno vzdržuje skupne objekte, obalo, športna igrišča, igrala in celotno komunalno infrastrukturo. Skrbi za njegovo hortikulturno ureditev. V lastnih objektih skrbi za ponudbo vseh vrst pijač, sladoleda, hitre hrane in pizz. Po naročilu opravlja storitve tudi za lastnike objektov, opravlja celostno oskrbo otrok v otroškem naselju Zveze prijateljev mladine Krško. Zaposleni pa gostom naselja nudijo tudi vse vrste recepcijskih uslug.